GÜNCEL 

Azərbaycan Millət vəkili Məşhur Məmmədov,  “Sabit inkişaf kursunun banisi”,  ÖZEL

Azərbaycan Millət vəkili Məşhur Məmmədov, 
“Sabit inkişaf kursunun banisi”,  ÖZEL

Read More
KÜLTÜR SANAT 

Azərbaycan Millət vəkili Məşhur Məmmədov, “Müştərək maraqların məzmunu sülhdür”, ÖZEL

Azərbaycan Millət vəkili Məşhur Məmmədov,
“Müştərək maraqların məzmunu sülhdür”, ÖZEL

Read More
DÜNYA 

Azərbaycan Millət vəkili Məşhur Məmmədov, “Ortaq mədəni köklər dövlətlərarası əlaqələrin möhkəm bünövrəsini təşkil edir”, ÖZEL

Azərbaycan Millət vəkili Məşhur Məmmədov,
“Ortaq mədəni köklər dövlətlərarası əlaqələrin möhkəm bünövrəsini təşkil edir”, ÖZEL

Read More
DÜNYA 

Azerbaycan Milletvekili Meşhur Memmedov, “Bağımsız devlet kuruluşlarının kurulması Ulu Önder Haydar Aliyev’in adıyla bağlantılıdır” , ÖZEL

Azerbaycan Milletvekili Meşhur Memmedov, “Bağımsız devlet kuruluşlarının kurulması Ulu Önder Haydar Aliyev’in adıyla bağlantılıdır” , ÖZEL

Read More